Ulga termomodernizacyjna od 1 stycznia 2019 r.

Ulga termomodernizacyjna od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. osoby fizyczne mogą od podstawy obliczenia podatku dochodowego odliczyć wydatki związane z zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Na jakich zasadach odliczyć koszty instalacji fotowoltaicznej?

Zgodnie z ustawą podstawę obliczenia podatku dochodowego można pomniejszyć o wydatki poniesione na kompleksową termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ulga obejmuje między innymi zakup paneli fotowoltaicznych, wszelkich materiałów budowlanych i urządzeń dodatkowych, wymianę pompy ciepła, ale także koszty montażu nowej instalacji, demontażu poprzednich urządzeń, uruchomienie i regulację.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Podstawą skorzystania z ulgi jest faktura VAT, a wydatki odlicza się w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym zostały one poniesione. Aby skorzystać z ulgi wystarczy jedynie posiadać fakturę VAT i odpowiednio wypełnić PIT.

Ulga na fotowoltaikę w praktyce

Grono uprawnionych do skorzystania z ulgi jest ogromne. Dzięki nowej ustawie osoby fizyczne mogą założyć instalację o wiele taniej – warto skorzystać z takiego ułatwienia.

Jak wygląda ulga podatkowa w rzeczywistości? Oto przykład:

Instalacja 10 kWp kosztuje 43 531,88 zł
43 531,88 x 18% (nasz próg podatkowy) = 7 835,74 zł (tyle zaoszczędzimy dzięki uldze)
43 531,88 – 7 835,74 = 35 696,44 (ostateczny koszt instalacji)

Nie zapominajmy, że ulgę podatkową można łączyć z programem Mój Prąd, dzięki czemu oszczędności będą jeszcze większe! Uwzględnijmy teraz w naszym przykładzie dotację w wysokości 5 000 zł:

Instalacja 10 kWp kosztuje 43 531,88 zł
43 531,88 – 5 0000 = 38 531,88 zł
38 531,88 x 18% = 6 935,74
43 531,88 – 5 000 – 6 935,74 = 31 596,14 zł (ostateczny koszt instalacji)

Dzięki połączeniu ulgi podatkowej i środkom z projektu Mój Prąd zyskaliśmy aż 11 935,74 zł! A okres zwrotu z inwestycji skrócił się o 3 lata.

Ulga na fotowoltaikę w praktyce